Oro för barn - anmälan

LÄS MER

Denna e-tjänst kan du använda både som privatperson och som tjänsteperson med anmälningsskyldighet för att anmäla misstanke eller kännedom om att barn far illa. Om du gör din anmälan som privatperson kan du vara anonym, men du kan inte vara det om du har anmälningsskyldighet. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

En orosanmälan (14 kap 1 § Socialtjänstlagen) via den här e-tjänsten kommer till Individ- och familjeomsorgen, socialkontorets mottagning eller enhet för barn och unga. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid, tider som presenteras nedan. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.

E-tjänsten hanteras under följande tider:
Måndag-torsdag: 8.00- 16.30
Fredag: 8.00-15.00 
Dag före röd dag: 8.00-13.00
Klämdag 8.00-11.00 
Helgdagar: Stängt

Vid akut oro

Vid akut oro för ett barn eller ungdom ska du alltid göra en muntlig orosanmälan enligt följande:

Vardagar: Ring socialkontorets reception på telefonnummer 0141- 22 53 00.
Kvällar, helger och helgdagar: Ring Sociala beredskapen på telefonnummer 0141-22 53 56. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa