Skadeståndsanspråk - anmälan

LÄS MER

Om du anser att Motala kommun är ansvarig för en skada som du drabbats av kan du anmäla detta till oss.

Detta behöver framgå och bifogas din anmälan:

  • ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • vad som hänt
  • när det inträffade
  • var det inträffade, bifoga gärna foton eller skiss över platsen
  • kvitton på de kostnader skadan orsakat.

Läs mer:

Skadestånd - Motala kommun