Torra toalettlösningar och förlängt slamtömningsintervall - ansökan eller anmälan

LÄS MER

Toaletter som inte är anslutna till avloppsledningsnätet, så kallade torrtoaletter, måste anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten. Om du själv vill ta hand om latrinet eller sprida urinen krävs dessutom tillstånd.

Exempel på torra toalettlösningar är:

  • Förmultningstoalett, även kallad mulltoa
  • Förtorkningstoalett
  • Förbränningstoalett
  • Paketeringstoalett
  • Frystoalett

Läs mer:

Torra toaletter och latrin - Motala kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten