Torra toalettlösningar och förlängt slamtömningsintervall - ansökan eller anmälan

LÄS MER

Toaletter som inte är anslutna till avloppsledningsnätet, så kallade torrtoaletter, måste anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten. Om du själv vill ta hand om latrinet eller sprida urinen krävs dessutom tillstånd.

Exempel på torra toalettlösningar är:

  • Förmultningstoalett, även kallad mulltoa
  • Förtorkningstoalett
  • Förbränningstoalett
  • Paketeringstoalett
  • Frystoalett

Du som har egen avloppsanläggning måste få din brunn eller tank tömd minst en gång per år. Du kan få dispens för ett längre intervall om anläggningen inte används så mycket. 

Dispens innebär att du kan få tillåtelse från samhällsbyggnadsnämnden att

  • din brunn ska tömmas mer sällan än en gång per år, eller
  • få uppehåll i slamtömningen på en fastighet som inte används.

Läs mer:

Torra toaletter och latrin - Motala kommun

Slamtömning - Motala kommun