Gemensamt serveringsutrymme för alkoholdrycker - ansökan

LÄS MER

Om du tillsammans med andra tillståndshavare vill ha ett gemensamt serveringsutrymme måste ni ansöka särskilt om detta. Ni ansvarar då alla för att ordning och nykterhet upprätthålls, och att alla regler följs. Alla sökande ska ha ett eget serveringstillstånd i botten.

Läs mer:

Serveringstillstånd - Motala kommun