Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden i verksamhet med serveringstillstånd

LÄS MER

Du som förvärvat en restaurangrörelse med serveringstillstånd måste bland annat visa varifrån du fått pengarna till förvärvet. Du måste därutöver visa att pengarna har förts över till verksamhetens säljare. Det innebär att köparen måste skicka in både denna blankett och verifikationer i form av till exempel kontoutdrag, avtal och lånehandlingar som styrker pengarnas övergång samt ursprung.

Läs mer: 

Serveringstillstånd - Motala kommun