Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - anmälan

LÄS MER

Den som vill bedriva försäljning av tobaksfria nikotinprodukter måste anmäla det hos den kommun där försäljningen ska ske. Näringsidkaren ska även utöva egenkontroll och se till att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram, som skickas till kommunen. Använd gärna vår mall för egenkontrollprogram.

Läs mer:

Tobak, försäljning - Motala kommun