Försäljning av tobak - avregistrering

LÄS MER

Ett tillstånd för försäljning av tobaksvaror som inte används återkallas, antingen på kommunens initiativ eller på tillståndshavarens initiativ. Om du inte längre behöver tillstånd ska du utan dröjsmål anmäla det till kommunen.

Läs mer:

Tobak, försäljning - Motala kommun