Anpassad utbildning för vuxna - ansökan

LÄS MER

Anpassad utbildning för vuxna är för dig som

  • har fyllt 20 år
  • har en funktionsnedsättning eller fått en hjärnskada
  • saknar eller behöver komplettera din utbildning för att bättre klara ditt arbete, boende eller fritid, eller vill till vidare studier.

Om det är första gången du söker till anpassad utbildning blir du kallad till ett möte tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare. Där samtalar vi om din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna. Då gör vi också en individuell studieplan utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper.

Läs mer:

Anpassad utbildning för vuxna - Motala kommun