Anslag från finskt förvaltningsområde - ansökan / Rahoitus hakemus suomalaiselta hallintoalueelta

LÄS MER

Kommunen kan ge bidrag till ideella organisationer som genomför aktiviteter som främjar det finska språket och kulturen i Sverige. När aktiviteten genomförts ska underlag skickas in till kommunen via e-post på finsktforvaltningsomrade@motala.se för att styrka kostnader kopplade till aktiviteten.

Kunta voi myöntää tukea aatteellisille järjestöille, jotka järjestävät toimintaa, joka edistää suomen kieltä ja kulttuuria Ruotsissa. Kun toiminta on suoritettu, tulee tositteet lähettää kunnalle sähköpostitse osoitteeseen finsktforvaltningsomrade@motala.se kustannusten osoittamiseksi.

Läs mer:

Finskt förvaltningsområde - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa