Grävning i allmän mark och TA-plan - ansökan

LÄS MER

Du som ska gräva i allmän mark ska skaffa tillstånd för detta. Grävtillstånd ska ansökas om minst tre veckor innan planerad start och trafikanordningsplan minst två veckor före planerad start. Motala kommun använder sig av ett digitalt system, Panorama, där alla ansökningar som rör grävningar i kommunal mark görs.

Tänk på att det ofta krävs en trafikanordningsplan som klargör hur trafiken ska passera arbetsplatsen på ett säkert sätt, både för arbetare och för trafikanter. Även det registrerar du i Panorama.

Läs mer:

Grävtillstånd och trafikanordningsplan - Motala kommun