Lantmäteriförrättning - ansökan

LÄS MER

Denna e-tjänst kan du använda när du behöver bland annat:

  • göra en avstyckning
  • slå samman eller klyva fastigheter
  • bilda servitut eller gemensamhetsanläggning
  • göra en fastighetsreglering eller ledningsförrättning

Läs mer:

Lantmäteriförrättningar - Motala kommun