Nyttoparkeringstillstånd - ansökan

LÄS MER

För att underlätta för dig som behöver bilen för att utföra ditt arbete finns det i Motala kommun möjlighet att ansöka om digitalt nyttokort. 

Vem kan få nyttokort?
•    Fordonet används för fastighetsskötsel.
•    Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation eller är nödvändigt för förvaring av tyngre verktyg och/eller material för installation eller reparation.
•    Fordonet används för godstrafik med yrkestrafiktillstånd.
•    Fordonet används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet i akut- eller annan därmed jämförlig uppsökande verksamhet.

Läs mer:

Nyttoparkeringskort - Motala kommun