Serveringstillstånd

LÄS MER

Du kan ansöka om serveringstillstånd eller komplettera en befintlig ansökan genom att ladda upp bilagor till tillståndsenheten.

Ansökan kan gälla:

 •   Stadigvarande serveringstillstånd
 •   Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 •   Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
 •   Ändringar i gällande serveringstillstånd

Har du ett gällande tillstånd och är upplagd som webbkund
hos tillståndsenheten kan du anmäla:

 •   Förändringar i kontaktuppgifter
 •   Förändringar i ägande och/eller styrelse
 •   Förändringar i verksamhet
 •   Serveringslokal vid catering
 •   Kryddning av egen snaps
 •   Provsmakning av alkoholdrycker
 •   Upphörande av serveringstillstånd