Föreningsbidrag inom det sociala området - ansökan

LÄS MER

Motala kommun stöttar föreningar som arbetar med att förebygga sociala problem eller bedriver verksamhet för människor med sociala problem.

Verksamheter som kan få bidrag

  • Verksamheter med frivilligt arbete inom det sociala området. Exempelvis föreningar för människor med sociala problem eller intresseföreningar för medlemmar som utför samhälleliga uppdrag.
  • Pensionärsföreningar.
  • Föreningar med personer med funktionsnedsättning.
  • Samlingslokaler för äldre – bidrag för lokaler och driftskostnader.

Läs mer:

Föreningsbidrag inom det sociala området - Motala kommun