Försörjningsstöd - ansökan

LÄS MER

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt.

Till exempel krävs att du:

  • sökt annat slags ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag och sjukpenning.
  • som är arbetslös är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

Läs mer:

Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd - Motala kommun