Synpunkter och felanmälan

LÄS MER

Här kan du lämna förslag eller klagomål, ge beröm, felanmäla eller ställa frågor. Du använder dig av vårt system för hantering av synpunkter och kan få svar via e-post eller sms.

Akut felanmälan

Om du upptäcker ett akut fel som behöver åtgärdas omgående, exempelvis en vattenläcka, stopp i avloppet eller en farlig trafikmiljö, kan du på vardagar 8.00-16.00 kontakta kommunens servicecenter:

Telefon: 0141-22 50 00

Utanför dessa tider kan du kontakta SOS Alarm:

Telefon: 011-14 96 40

Läs mer:

Synpunkter och felanmälan - Motala kommun