Sota själv - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver inte anlita kommunens upphandlade leverantör för själva rengöringen, det vill säga sotning. Du kan göra det själv om du har rätt kunskap och redskap samt fysisk förmåga.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen måste i varje enskilt fall pröva om den som ska utföra sotningen är lämplig. Du ska därför skicka in en ansökan om detta. Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om ifall egen sotning ska godkännas efter att ha tagit in yttrande från skorstensfejarmästaren och räddningstjänsten.

Om din ansökan om egen sotning godkänns kommer du att få en rengöringsfrist för aktuell anläggning. Som fastighetsägare är du skyldig att följa denna frist samt att dokumentera rengöringen så att en uppföljning kan ske i samband med de obligatoriska brandskyddskontrollerna av din anläggning. 

Läs mer:

Sotning och brandskyddskontroll - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa