Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter - avanmälan

LÄS MER

Om du slutar att sälja tobaksfria nikotinprodukter ska du skicka in en avanmälan så snart som möjligt till kommunen.

Läs mer:

Tobak, försäljning - Motala kommun