Försäljning av alkoholdrycker på särskilda boenden - egenkontrollprogram

LÄS MER

Använd den här blanketten för att ta fram ett egenkontrollprogram som bifogas ansökan om serveringstillstånd, som avser ett särskilt boende.

Observera att du ska spara en kopia av egenkontrollprogrammet på serveringsstället. Egenkontrollprogrammet ska dessutom förnyas vart tredje år eller vid förändringar, och då ska det nya programmet även lämnas till kommunen.

Läs mer:

Serveringstillstånd - Motala kommun