Kulturbidrag - ansökan

LÄS MER

Här kan du ansöka via systemet Interbook go eller ladda ner blanketter för att ansöka om årligt kulturbidrag, eller extra kulturbidrag. Det årliga bidraget söks i oktober och extra kulturbidrag kan sökas året runt.

Årligt bidrag beviljas för offentliga arrangemang och aktiviteter. Presentera en tydlig plan och en kostnadskalkyl för era planerade arrangemang nästkommande år. Bifoga årsmöteshandlingar för innevarande år.

Extra kulturbidrag beviljas löpande under året för offentliga arrangemang i Motala kommun. Extra kulturbidrag fungerar som en förlustgaranti och beviljas med maxbelopp vid en beräknad förlust.

Läs mer:

Föreningsbidrag till kulturföreningar - Motala kommun

Bidragsansökan via Interbook go - Motala kommun