Föreningsregister

LÄS MER

I föreningsregistret, som ligger i systemet Interbook go, finns föreningar som får verksamhetsstöd från Motala kommuns bildningsnämnd och socialnämnd. Här finns också fritids-, kultur- och omsorgsföreningar som anmält att de vill stå med i registret och lämnat samtycke till publicering.

Du kan lämna uppgifter direkt i Interbook go eller välja att fylla i en blankett och skicka in.

Läs mer:

Föreningsregister - Motala kommun