Sotning av annan skorstensfejarmästare - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver inte anlita kommunens upphandlade leverantör för rengöring av eldstad och rökkanaler, det vill säga sotning. Du kan anlita någon annan med behörighet.

Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen måste i varje enskilt fall pröva om den som ska utföra sotningen är lämplig. Du ska därför skicka in en ansökan om detta.

Din ansökan skickas på remiss till skorstensfejarmästaren. Räddningstjänsten sammanställer därefter ett yttrande som ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Läs mer:

Sotning och brandskyddskontroll - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa