Bygglovspliktiga åtgärder - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. I e-tjänsten kan du ansöka om bygglov, rivningslov och marklov. 

Bygglov

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader. Bygglov krävs även för vissa andra anläggningar än byggnader. Exempel på sådana anläggningar är mur, plank, parkering, cistern och upplag.

Rivningslov

För att riva byggnader eller delar av byggnader krävs det rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område. Det krävs däremot inte rivningslov om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov.

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om man höjer eller sänker markens höjdläge med mer än 0,5 meter. Marklov kan även krävas för trädfällning, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om det beslutats i en detaljplan. 

Ritningar

Innan du lämnar in din ansökan så krävs det en del förberedelser med olika ritningar och handlingar.

På hemsidan finns det exempel på olika ritningar och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

Läs mer: Ritningar vid bygglovsansökan eller anmälan - Motala kommun

För en del åtgärder finns det även guider där det anges mer specifikt vilka handlingar som krävs för åtgärden.

Läs mer: Guider för bygglov och anmälan - Motala kommun

Krav på bank-ID

För att använda e-tjänsten loggar du in med bank-ID. För att kunna ansöka ett ärende via e-tjänsten krävs att du och övriga parter i ärendet har e-legitimation.

Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsida: Om e-legitimation – Skatteverket

Om du vill skicka in en ansökan utan e-legitimation kontaktar du Servicecenter för att få hjälp med en blankett.

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

Bygglov för skylt eller ljusanordning?

Ska du söka bygglov för en skylt eller ljusanordning? Då kan du använda vår e-tjänst som är anpassad specifikt för dessa åtgärder:

Skyltar och ljusanordningar - ansökan 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa