Avloppsanordning - anmälan om ändring för entreprenör/sakkunnig som anmäler åt fastighetsägaren

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst om du är entreprenör eller sakkunnig och ska anmäla ändring av avloppsanordning för en kunds räkning. En anmälan ska göras om det redan finns ett tillstånd och det enbart är förutsättningarna för rening som ska förändras, men inte teknik eller plats. 

I e-tjänsten ska du bifoga tillståndet för avloppsanläggningen.

Läs mer och se exempel på vilka åtgärder som är anmälningspliktiga:

Underhåll och ändring av avlopp - Motala kommun

Saknas tillstånd?

Finns inget tillstånd för avloppsanläggning är den inte godkänd. Du behöver då istället skicka in en ansökan om tillstånd. Det gäller också om du ska göra åtgärder på ett befintligt avlopp som går utöver det tidigare givna tillståndet, exempelvis att byta plats eller anläggningsteknik på avloppet.

Här hittar du ansökan om enskild avloppsanordning:

Avloppsanordning - ansökan för entreprenör/sakkunnig som söker åt fastighetsägaren

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa