Ersättning för förpackningsinsamling - ansökan

LÄS MER

Denna e-tjänst kan användas av dig som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller en samfällighetsförening för att rapportera insamling av förpackningar och ansöka om ersättning. Du kan också använda e-tjänsten för att ändra tidigare lämnade uppgifter.

Läs mer

Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa