Tidigare skolstart - ansökan

LÄS MER

Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska börja skolan tidigare. Antingen kan du ansöka om att hen ska börja förskoleklass som femåring eller årskurs 1 som sexåring.

Rektorn på skolan bedömer tillsammans med rektorn på förskolan om det är lämpligt att barnet börjar tidigare. Rektorns beslut kan inte överklagas.