Avlopp för bad, disk och tvätt - anmälan

LÄS MER

Här kan du ladda ned blankett för anmälan av avlopp för bad-, disk- och tvättvatten.

Bifoga följande dokumentation:

  • Situationsplan
  • Produktblad
  • För markbäddar, infiltrationer och biomodulbäddar ska längd- och tvärsektion bifogas. 
  • För markbäddar och reningsverk, med eller utan moduler, behöver även en detaljerad beskrivning av efterpolering/efterbehandling bifogas. Längd och tvärsektion ska redovisas.
  • Diagram över kornfördelning från jordprov och/eller perkolationsprov vid föreslagen infiltration
  • Vid gemensamhetsanläggning, bifoga bilaga 1.

Observera att blanketten inte är ifyllningsbar digitalt, eftersom vi arbetar på att ta fram en e-tjänst för denna typ av anmälan.

Läs mer:

Avlopp för bad, disk och tvätt - Motala kommun