Strandskyddsdispens - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Strandskyddet gäller i hela landet vid hav, sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar land och vattenområden 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. I Motala kommun är strandskyddet utökat inom vissa området till 150 meter eller 300 meter. Strandskyddet gäller vid alla vattenområden, oavsett storlek. Inom vissa planlagda områden kan dock strandskyddet vara upphävt.

Ska du utföra en åtgärd som är förbjuden att vidta inom strandskyddat område så måste du först ansöka om dispens. Om åtgärden uppfyller något av de särskilda skälen kan dispens ges. Tänk på att även om en åtgärd inte kräver lov eller anmälan enligt plan- och bygglagen kan åtgärden ändå kräva strandskyddsdispens för att få utföras.

Läs mer: Strandskydd - Motala kommun

Krav på bank-ID

För att använda e-tjänsten loggar du in med bank-ID. För att kunna ansöka/anmäla ett ärende via e-tjänsten krävs att du och övriga parter i ärendet har e-legitimation.

Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsida: Om e-legitimation – Skatteverket

Om du vill skicka in en ansökan/anmälan utan e-legitimation kontaktar du Servicecenter för att få hjälp med en blankett.

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa