Skyltar och ljusanordningar - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om lov för skyltar och ljusanordningar.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Läs mer om bygglov för skyltar och ladda hem en exempelritning:

Skyltar - Motala kommun

Ljusanordning

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen har betydande inverkan på omgivningen. Bygglov krävs också om anordningen placeras på byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Läs mer om bygglov för ljusanordningar:

Ljusanordning - Motala kommun

Ritningar

Innan du lämnar in din ansökan så krävs det en del förberedelser med olika ritningar och handlingar.

På hemsidan finns det exempel på olika ritningar och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

Läs mer: Ritningar vid bygglovsansökan eller anmälan - Motala kommun

För en del åtgärder finns det även guider där det anges mer specifikt vilka handlingar som krävs för åtgärden.

Läs mer: Guider för bygglov och anmälan - Motala kommun

Krav på bank-ID

För att använda e-tjänsten loggar du in med bank-ID. För att kunna ansöka/anmäla ett ärende via e-tjänsten krävs att du och övriga parter i ärendet har e-legitimation.

Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsida: Om e-legitimation – Skatteverket

Om du vill skicka in en ansökan/anmälan utan e-legitimation kontaktar du Servicecenter för att få hjälp med en blankett.

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa