Skyltar och ljusanordningar - ansökan

LÄS MER

Här ansöker du om lov för skyltar och ljusanordningar.

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt inom område med detaljplan och områdesbestämmelser. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Läs mer om bygglov för skyltar och ladda hem en exempelritning:

Skyltar - Motala kommun

Ljusanordning

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en ljusanordning om den avsedda användningen av anordningen har betydande inverkan på omgivningen. Bygglov krävs också om anordningen placeras på byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Läs mer om bygglov för ljusanordningar:

Ljusanordning - Motala kommun

Mer information om bygglov och anmälan

Mer generell information om när du behöver bygglov eller kan göra en anmälan finns här:

Lov eller anmälan - Motala kommun

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa