Betygskopia - beställning från arkivet

LÄS MER

Med den här e-tjänsten kan du beställa betygskopior från skolor i Motala kommun.

I kommunarkivet förvarar vi betygsdokument från grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt SFI. Vi har även betygsdokument från ett antal av Motalas friskolor.

Läs mer:

Beställning av betygskopia - Motala kommun

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa