Bergvärmepump - grannyttrande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som granne lämna yttrande om en planerad anläggning av bergvärme på en grannfastighet. Du har rätt att lämna synpunkter om det planeras borrhål inom ett avstånd på tio meter från din fastighetsgräns.

Det är viktigt att du är medveten om att vid installation av en bergvärmepumpsanläggning kommer marken gradvis att kylas av runt borrhålet. Borrhålen ska därför inte placeras för nära varandra, eftersom borrhålen kan ”stjäla” energi från varandra, vilket kan leda till att den energimängd som man får ut blir mindre än beräknat. Det bör därför vara minst 20 meter mellan borrhålen. Borrning på grannfastigheten kan påverka placering av framtida borrhål på din egen fastighet och därför har du fått denna information. 

Läs mer:

Värmepump - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa