Klagomål på ställföreträdare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det första du ska göra om du inte är nöjd med hur din gode man eller förvaltare sköter uppdraget är att prata med denne. Om du efter det fortfarande är missnöjd kan du lämna in ett klagomål till överförmyndarkansliet.

Kansliet utreder då klagomålet och beslutar om åtgärd. Ställföreträdaren ges alltid möjlighet att bemöta klagomålet genom att yttra sig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa