Förhandsbesked - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du planerar att bygga på en sedan tidigare obebyggd plats kan du ansöka om förhandsbesked. Med ett förhandsbesked får du reda på om det överhuvudtaget går att bygga på platsen utan att behöva ta fram konkreta ritningar. Finns det en detaljplan för området är oftast ett förhandsbesked onödigt eftersom man redan genom detaljplanen utrett frågan om platsens lämplighet.

Ritningar till din ansökan

Till din ansökan ska du bifoga situationsplan och eventuellt också översiktskarta. Tänk på att tydliga och väl utförda handlingar underlättar handläggningen av ärendet. Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda i 2D, på vitt, ej rutat, papper. Observera att fotade handlingar inte godtas. 3D-illustrationer och annat broschyrmaterial är inte att betrakta som fackmannamässiga ritningar. 

Läs mer:

Förhandsbesked - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa