Auktorisation för insamling av förpackningar och returpapper - ansökan

LÄS MER

Du som entreprenör inom avfall kan ansöka om att bli auktoriserad att samla in förpackningsavfall och returpapper för kommunens räkning. De företag som blir auktoriserade får samla in avfallet från flerfamiljshus, samfälligheter och samlokaliserade verksamheter i Motala och Vadstena kommuner.

Läs mer om auktorisationssystemet:

Auktorisation för insamling av förpackningar och returpapper

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa