Nominering till innovationspris

LÄS MER

Nu är det dags att nominera till priserna för ”Årets innovation”.

Motala kommun delar ut priserna till ett företag och en ideell verksamhet som under året gjort något som förbättrar kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Kort sagt något som är till nytta för de som bor och verkar i Motala. Det kan exempelvis vara en innovativ lösning på ett arbetssätt, en ny metod, tjänst eller produkt, nya former för samverkan och dialog eller andra innovativa lösningar på ett problem.

Frågor om e-tjänsten

Servicecenter
motala.kommun@motala.se
0141-22 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa