Föreståndare brandfarlig vara - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarliga eller explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare. Dessa ska anmälas till och godkännas av Räddningstjänsten Motala-Vadstena. Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare här.

Läs mer:

Brandfarliga och explosiva varor - Motala kommun

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (se paragraf 9)

Informationsblad om kompetens för föreståndare för brandfarlig vara, utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Saknar du tillstånd?

Om verksamheten inte har något tillstånd för hantering av brandfarliga varor behöver du först ansöka om det i e-tjänsten:

Brandfarlig vara - ansökan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa