Samlokaliserad insamling av förpackningsavfall - inrapportering

LÄS MER

Från 1 januari 2024 övertar kommunen ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar. Om du representerar en samlokaliserad verksamhet och fortsatt ska dela avfallsutrymme och behållare med hushållen ska du anmäla dina uppgifter om avfallshantering till kommunen för att kunna få ersättning.

Med samlokaliserad verksamhet menas företag eller andra verksamheter som delar avfallsutrymme och kärl med bostäder.

Läs mer:

Fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa