Hantering av explosiv vara - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som bedriver en verksamhet som avser hantering, överföring, import och export av explosiva varor behöver söka tillstånd enligt 16 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. 

Det kan sökas av privatpersoner, företag eller andra organisationer. Om sökande är en juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av en person som har skriftlig delegation från firmatecknare.

Ansökan signeras med e-legitimation. 

Läs mer:

Brandfarliga och explosiva varor - Motala kommun

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor - Riksdagen

Explosiva varor - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Informationsmaterial - explosiva varor - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa