Lov- och anmälningspliktiga åtgärder - ansökan

LÄS MER

Ansöka ska du göra om det gäller något av följande:

  • bygglov
  • rivningslov
  • marklov

Anmäla ska du göra om det gäller en åtgärd som du inte behöver lov för, men som enligt lag ska anmälas till kommunen. 

Under knappen "Blanketter" hittar du underlag för de bilagor som du kan behöva bifoga i e-tjänsten. Vilka bilagor du behöver beror på ditt ärende.

Blanketter ska skickas till 

Motala kommun
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Du kan också skicka via e-post bygglov@motala.se.

Läs mer:

Lov eller anmälan - Motala kommun

Bygglov för skylt eller ljusanordning?

Ska du söka bygglov för en skylt eller ljusanordning? Då kan du använda vår e-tjänst som är anpassad specifikt för dessa åtgärder:

Skyltar och ljusanordningar - ansökan