Anmälningspliktiga åtgärder - bygganmälan

LÄS MER

Här kan du göra din anmälan för ändring av en byggnads tekniska egenskaper. Det kan exempelvis vara installation eller väsentlig ändring av hiss, brandskydd, ventilation, vattenförsörjning eller avlopp. Det kan också vara en åtgärd som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs.

Attefallsåtgärd

Ska du göra en åtgärd som går under attefallsreglerna? Då kan du använda vår e-tjänst som täcker in dessa åtgärder:

Lovfri attefallsåtgärd - anmälan