Oljecistern som tagits ur bruk - anmälan

LÄS MER

När en cistern och dess rörledningar tagits ur bruk ska detta anmälas till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Detta gäller alla cisterner oavsett placering och har en volym mellan en till tio kubikmeter.

För att en cistern ska betraktas som tagen ur bruk ska cisternen och dess rörledningar tömmas och rengöras. Man ska även förhindra att påfyllning sker av misstag. Därför bör påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen. Om dessa åtgärder inte vidtas så är cisternen fortfarande i bruk och den omfattas av regler om återkommande kontroller med mera.

Läs mer: 

Cisterner - Motala kommun