Installation av oljecistern inom vattenskyddsområde - anmälan

LÄS MER

Den som ska hantera brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde ska anmäla detta till miljö- och vattenskyddsenheten. Du ska informera Miljö- och hälsoskyddsenheten minst fyra veckor i förväg om en kommande installation av en cistern.   

Det ställs speciella krav på hantering av oljecisterner och brandfarliga vätskor inom ett vattenskyddsområde, exempelvis tätare kontrollintervall. Det ställs även krav på sekundärt skydd och invallning av cisterner samt dubbelmantlade ledningar. Reglerna gäller både för dig som är privatperson och för företagare.

Läs mer:

Cisterner - Motala kommun