Modersmål - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En elev som talar ett annat språk än svenska i hemmet kan få modersmålsundervisning eller stöd i detta språk i grundskolan och gymnasieskolan.

Förutsättningen är att en eller båda föräldrarna dagligen talar detta språk med barnet. En annan förutsättning är att det finns minst fem elever i kommunen som har behov av undervisning eller stöd i det aktuella språket och att det finns en lämplig lärare.

Det gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

Läs mer:

Modersmål, hemspråk - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa