Lovfri attefallsåtgärd - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett en- eller tvåbostadshus eller fritidshus får genomföra vissa byggprojekt utan bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du kan börja bygga.

I e-tjänsten kan du göra en anmälan för en eller flera av följande attefallsåtgärder:

  • nybyggnad av komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m²
  • tillbyggnad av huvudbyggnaden med högst 15 m²
  • takkupor, upp till 2 stycken
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
  • omvandla befintlig komplementbyggnad till attefallsbyggnad

Ritningar

Innan du lämnar in din anmälan så krävs det en del förberedelser med olika ritningar och handlingar.

På hemsidan finns det exempel på olika ritningar och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

Läs mer: Ritningar vid bygglovsansökan eller anmälan - Motala kommun

För en del åtgärder finns det även guider där det anges mer specifikt vilka handlingar som krävs för åtgärden.

Läs mer: Guider för bygglov och anmälan - Motala kommun

Krav på bank-ID

För att använda e-tjänsten loggar du in med bank-ID. För att kunna ansöka/anmäla ett ärende via e-tjänsten krävs att du och övriga parter i ärendet har e-legitimation.

Läs mer om hur du skaffar e-legitimation på Skatteverkets hemsida: Om e-legitimation – Skatteverket

Om du vill skicka in en ansökan/anmälan utan e-legitimation kontaktar du Servicecenter för att få hjälp med en blankett.

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa