Motioner och interpellationer - inlämning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst lämnar du in motioner och interpellationer till kommunfullmäktige. Handlingarna skickas in till administrativa enheten som hanterar ärendet.

Läs mer:

Kommunfullmäktige - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa