Olycksfall - skadeanmälan hos Svedea

LÄS MER

Motala kommun har en olycksfallsförsäkring hos Svedea för elever, barn, ungdomar och andra i kommunens verksamhet. Med olycksfall menas en plötslig yttre händelse som medför personskada. Den omfattar verksamheter som drivs av Motala kommun, och gäller alltså inte för elever i friskolor eller skolor i annan kommun.

Du kan använda Svedeas e-tjänst för att anmäla en skada: Skadeanmälan Svedea

Om du inte vill använda den, kan du ladda hem blanketten via knappen "Hämta blankett".

Läs mer:

Olycksfallsförsäkring - Motala kommun