Eldning av byggnad - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill elda upp en byggnad måste du i god tid anmäla detta i förväg till miljö- och hälsoskyddsenheten. En timavgift för handläggningen tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Du kan bara få tillåtelse att elda upp en byggnad av dessa två skäl:

  • Räddningstjänsten behöver ett övningsobjekt.
  • Byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp.

Om ditt skäl är att räddningstjänsten behöver ett övningsobjekt

Innan du anmäler måste du kontakta räddningstjänsten och komma överens med dem om att byggnaden ska eldas upp i övningssyfte.  Du måste bifoga ett intyg från räddningstjänsten. Räddningstjänsten eldar inte upp byggnader i övningssyfte under perioden 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

Om ditt skäl är att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp

Du måste ha ett besiktningsutlåtande eller analysprotokoll som visar att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp. Det finns flera olika arter av hussvamp, men det är bara svampar av släktet Serpula som gör att du får elda upp en byggnad. Skälet är att undvika spridning av sporer i omgivningen.

Ibland är eldning inte lämpligt. Det är då viktigt att du inte river eller flyttar angripet virke utan lämpliga skyddsåtgärder.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa