Köldmedia - årsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i en stationär anläggning, i en anläggning på ett fartyg eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll. I den totala mängden räknas aggregat med 5 ton CO2e eller mer in.

Du ska lämna in årsrapporten senast den 31 mars efterföljande år.

Läs mer:

Köldmedier - Motala kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa