Musikstipendium - förslag och ansökan

LÄS MER

Motala musikstipendium delas ut av bildningsnämnden för att stimulera unga musikstuderande. Den som får stipendiet ska under året inte ha fyllt 21 år och vara folkbokförd i Motala kommun. Du kan skicka in en personlig ansökan eller föreslå någon annan person som stipendiat. Skicka in ansökan så att vi har den senast den 6 februari för att den ska kunna bedömas.

Läs mer: 

Kultur- och idrottsstipendier - Motala kommun