Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken på egen hand. För att ha rätt till färdtjänst måste du ha en funktionsnedsättning som beräknas pågå i minst tre månader.

Färdtjänsten är en del av den allmänna kollektivtrafiken som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att du reser tillsammans med andra, precis som på bussen eller tåget. 

Din ansökan kan behöva kompletteras med ett läkarintyg, som inte får vara äldre än tre månader. Det ska i läkarintyget tydligt framgå vilken typ av funktionsnedsättning du har och hur lång tid denna beräknas pågå. Det är färdtjänsthandläggaren som avgör när en ansökan om färdtjänst behöver styrkas med ett läkarintyg.

Läs mer:

Färdtjänst - Motala kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa