Riksfärdtjänstresa - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Vi utreder om du har rätt till riksfärdtjänst utifrån din funktionsnedsättning. Vid varje ansökan utreder vi också vilket resesätt du klarar av.

Riksfärdtjänst är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller buss själv. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter. De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig.

Om du klarar att åka tåg eller buss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du inte klarar att åka tåg själv, så utreder vi om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare. För dig som har svårt att gå i trappor finns det många tåg utan trappsteg. För dig som sitter i rullstol finns det rullstolslift på många tåg. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget.

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

Riksfärdtjänst är övriga resor utanför Östergötland som innebär en resa från en kommun till en annan.

Om du får riksfärdtjänst måste du själv ordna en ledsagare som kan följa med dig. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig med det som personalen på tåget inte kan hjälpa till med. Vi ersätter ledsagarens tågbiljett.

Ansök i god tid

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsten vänder sig till dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst är inte detsamma som att åka färdtjänst. Vi utreder om du har rätt till riksfärdtjänst utifrån din funktionsnedsättning. Vid varje ansökan utreder vi också vilket resesätt du klarar av.

Riksfärdtjänst är inte en bilresa utan en ekonomisk ersättning som du kan få om du inte kan åka tåg eller buss själv. När du behöver ta med dig en person som hjälper till under tågresan får du en ökad kostnad för ledsagarens tågbiljett. Det är den kostnaden som vi ersätter. De flesta klarar att åka tåg om de har en ledsagare med sig.

Om du klarar att åka tåg eller buss själv kan du inte få riksfärdtjänst. Om du inte klarar att åka tåg själv, så utreder vi om du klarar att åka tåg tillsammans med en ledsagare. För dig som har svårt att gå i trappor finns det många tåg utan trappsteg. För dig som sitter i rullstol finns det rullstolslift på många tåg. Du åker färdtjänstfordon till och från tåget.

Du kan inte få riksfärdtjänst för:

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som medför att du inte kan resa till normala resekostnader, kan du ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför Östergötland. Ansökan om riksfärdtjänst görs inför varje enskild resa och kan beviljas efter utredning.

För att kunna behandla din ansökan i tid vill vi ha den minst tre veckor innan din planerade resa. För resor kring jul, nyår och trettonhelgen behöver vi ha ansökan senast den 15 november. 

Läs mer om färdtjänst:

Färdtjänst - Motala kommun

Lagen om riksfärdtjänst - Riksdagen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa